Over ons

Jouw Leven Jouw Keuze

Elk jaar verlaten honderden ultra-orthodoxe joodse mannen en vrouwen de gesloten gemeenschap, met als ambitie om de eigen en omringde wereld te (ver)kennen. Door de stap te zetten worstelen ze soms met hun identiteit en hun verleden. Tijdens hun lange zoektocht om zichzelf terug te vinden, botsen ze vaak tegen de negatieve reacties of afkeurende blikken van familieleden of vrienden. Voor velen is het verschil tussen normen en waarden een valkuil. Taalbarrière (gebrekkige kennis van het Nederlands) kan ook een struikelblok vormen.

JLJK is de enige organisatie in België die mensen ondersteunt, tijdens hun zoektocht uit de ultra- orthodoxe gemeenschap. JLJK, gevestigd in Antwerpen biedt een uitgebreid pakket diensten aan, zoals sociaal- emotionele ondersteuning, coaching/ advies, het wegwijs maken in het onderwijs/ studies, workshops, gezelligheidsbijeenkomsten met activiteiten en nog veel meer... Dankzij de ondersteuning van JLJK, krijgen voormalige ultra-orthodoxe joden de kans om een veilige omgeving en een bloeiende toekomst (terug) op te bouwen.

Wie Zijn Onze Leden

Onze leden zijn voormalig ultra-Orthodoxe Joden die over de grensen van hun geïsoleerde gemeenschappen waarin ze opgroeiden willen kijken. Wij zijn mensen van divers pluimage, met een verschillende afkomst. We komen uit een brede verzameling ultra-Orthodoxe gemeenschappen.

Sommige mensen verlaten de ultra-Orthodoxie uit frustratie met de manier waarop hun gemeenschap reageert op hun intellectuele en filosofische vragen. Anderen vertrekken vanuit een verlangen naar een bredere levenservaring dan mogelijk is in hun gemeenschap, of uit het verlangen naar een levenspad dat gelijkwaardiger is dan het traditionele rollenpatroon uit hun opvoeding. Sommigen zijn op zoek naar een nieuwe gemeenschap uit onvrede met de manier waarop kwesties als misbruik, echtscheiding of andere gevoelige levenskwesties door hun gemeenschap worden opgepakt. Velen vertrekken om een combinatie van deze redenen.

Wat hun motivatie ook is, de weg die hen uit de ultra-Orthodoxie leidt is zelden een gemakkelijke. De meesten van ons laten dan ook een buitensporige mate van kracht, visie en volharding zien in de moedige strijd naar een leven van zelfbeschikking.