Kernwaarden

Kernwaarden

De volgende kernwaarden geven de streefcultuur van JLJK weer op de drie niveaus waarop de organisatie werkt: met onze leden, intern en extern.

Respect

We hebben eerbied voor persoonlijke keuzevrijheid en respecteren de verscheidenheid waarop mensen hun leven invullen. We bewaken de veiligheid en privacy van het individu, terwijl ze werken aan een leven van zelfbeschikking.

We luisteren en leren van anderen, hebben waardering voor afwijkende denkbeelden, geloven, werkwijzen, expertises en manieren van aanpak.

Inclusieve Gemeenschappen

We vormen en bouwen een diverse, tolerante gemeenschap die zelf-expressie ondersteunt en mensen in staat stelt een leven te leiden dat echt bij hen past, zonder eigen geloofsovertuigingen of –gebruiken aan mensen op te dringen.

Zelfbeschikking

We bekrachtigen het individuele recht om het eigen leven in te richten.

We bieden onze leden en medewerkers de ruimte om met de organisatie op spannende en betekenisvolle wijze in contact te komen, of eraan bij te dragen.

We nemen onze verantwoordelijkheid als een kracht voor positieve verandering in de gemeenschappen en het werkveld waarin we actief zijn.

Continue verbetering

We hechten belang aan reflectie en continu leren. We maken regelmatig de balans op, vieren onze successen, hebben oog voor onze capaciteiten en onderzoeken verbetermogelijkheden. Op die manier kunnen we met gevoel voor zingeving leven en werken.